Purple Mountain Hotel, Shanghai, China

Dongfang Road 778,Shanghai,China
Shanghai
China