metropolis s

950 NE 2nd Ave.
Miami
Florida
United States