Happy Chinese Wok

1957 Metropolitan Pkwy. SW
Atlanta
Georgia
United States