Restaurante Salvadoreno Santa

6231 Mableton Pkwy. SE
Mableton
Georgia
United States