Soup Garden

2945 Cobb Pky
Atlanta
Georgia
United States