Anthony's Restaurant

659 Killingly St.
Johnston
Rhode Island
United States