Sea Crest Restaurant

4 Glen Cove Rd.
New York
United States