Smokeys Restaurant

2200 Rexford Rd.
Charlotte
North Carolina
United States