Jake Melnick's Corner Tap

41 E. Superior St.
Chicago
Illinois
United States
website