Lion Garden

3190 S. Arlington Rd.
Akron
Ohio
United States