Village Inn Tavern

50 S. Main St.
Utica
Ohio
United States