Tipton County Lounge

134 E. Jefferson St.
Tipton
Indiana
United States