Smokin' Joe's Bar-B-Que

519 E. Santa Fe St.
Olathe
Kansas
United States