El Pollo Rey

1101 Kansas Ave.
Kansas City
Kansas
United States