Thai Express Food To Go

2110 Artesia Blvd.
California
United States