Hotel Sankt-Petersburg

195300, Pirogovskaya naberezhnaya 5/2
St-Petersburg
LED