President Hotel

12, Gospitalnaya str.
Kiev
Ukraine