Park Rotana Abu Dhabi

Al Salam Street, TDIC, Khalifa Park
Abu Dhabi